Položky 0

Montáž autofólií

Montujeme autofólie Suntek na okná auta ale aj autofólie - wrap na strechu, nárazníky či kapotu auta.

Detaily rozhodujú! Na príklade prekrásneho čierneho Mercedesu vidieť, že chrómové detaily rušili celkový dojem. Aplikácia čiernej fólie len na tieto detaily priniesla cielený efekt a auto vyzerá celkovo oveľa dynamickejšie a jednotnejšie. Posunutím bežca so šípkami môžete vidieť jasný rozdiel zlepšenia vzhľadu.
Potešený bol majiteľ aj my!

Pred aplikáciou čiernej fólie na nerezové detailyPo aplikácii čiernej fólie na nerezové detaily