Položky 0

Platba a doprava audiotuning.sk

 

1. Dodacie podmienky

Objednávky sú spracúvané priebežne, podľa doručenia do e-mailovej schránky predávajúceho audiotuning@audiotuning.sk Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky v závislosti od spôsobu platby:
1.1. Pri zaslaní tovaru na dobierku, objednaný tovar v zmysle objednávky, bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do 14 slovom štrnásť pracovných dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.
1.2. Pri platbe prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, budú odoslané kupujúcemu platobné údaje do e-mailovej schránky uvedenej kupujúcim v objednávke. Objednávka bude spracovaná a údaje odoslané do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a objednaný a uhradený tovar v zmysle objednávky odoslaný kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančnej čiastky v prospech účtu predávajúceho. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a účtovný doklad (faktúru).

2. Platobné podmienky

2.1. Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám je odoslaný vo platobných (fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.
2.2. Platba v hotovosti (cez registračnú pokladňu), alebo platba platobnou kartou pri osobnom odbere
Rezervácia tovaru je možná maximálne tri pracovné dni. Predĺženie rezervácie je možné len na základe písomnej dohody (e-mailovej správy) medzi kupujúcim a predávajúcim.
2.3. Platba dobierkou.

3. Náklady na dodanie (doručenie) tovaru

Cena nákladov na dodanie (doručenie) tovaru je pre kupujúcich na území Slovenskej republiky:
1.) pri platbe na základe vystavenej zálohovej faktúry (prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho) sú náklady na dodanie tovaru:
1.1. – doporučená zásielka I. triedy – nepoistená – 2,90 € – doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
1.2. – zásielka I. triedy – poistená – 4,20 € – doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
2.) pri platbe dobierkou
2.1. – zásielka doručená prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. – 3,50 €
3.) – osobný odber  – 0,00€.