Položky 0
2011/06/uvod.jpg

Ako nakupovať zosilňovač

(zvyčajne autorádia) a následne ho zosilňuje na úroveň, ktorou je možné poháňať reproduktory. Zvyčajne sa odporúča mať zosilňovače oddelené: jeden pre vysoké a druhý pre nízke frekvencie (tzv. aktívny systém); nie je to však podmienkou. Problém pri použití jedného zosilňovača je, že neumožňuje nastaviť úroveň signálu pre rôzne frekvenčné pásma. Veľa ľudí začína so zosilňovačom pre nízke frekvencie (subbasy) a zvyšné reproduktory poháňa zosilňovačom zabudovaným v autorádiu. Je to síce adekvátne, ale zabudovaný zosilňovač väčšinou nie je natoľko výkonný pre hlasitejšie počúvanie. Vznikajú pritom rôzne skreslenia zvuku, alebo až nepríjemné „chrčanie“ meničov. Aj preto je lepšie zvoliť externý zosilňovač, ktorý dodá energiu potrebnú na plnohodnotné využitie všetkých komponentov.
RMS výkon
Výstupný výkon zosilňovača by mal byť zhodný s tým, na čo bude tento prístroj použitý a aké reproduktory bude poháňať. Najčastejšou chybou je použitie príliš slabého zosilňovača na napájanie reproduktorov. Druhou chybou býva pridávanie hlasitosti s cieľom dostať čo najviac výkonu zo zosilňovača. Ten sa v praxi dostane na hranicu svojich možností a zvuk začne skresľovať. A nielen to. Skreslenie môže zapríčiniť, že sa na výstupe zosilňovača nakrátko objaví jednosmerné napätie, ktoré poškodzuje reproduktory. V takomto prípade je zosilňovač s menším výkonom oveľa nebezpečnejší ako takýto prístroj s väčším výkonom. V praxi som videl mnoho meničov, ktoré boli „usmažené“ len preto, lebo sa použil zosilňovač s nedostatočným výkonom. Na druhej strane sa dá, samozrejme, „upiecť“ menič aj vďaka prebytočnému výkonu: vtedy je človek buď „hluchý“, alebo dostane kŕč do ruky v momente nastavovania vstupnej úrovne :-).
Subwoofer
Obľúbené sú monozosilňovače na napájanie subwoofra. Tieto sú špeciálne navrhnuté na reprodukciu nízkych frekvencií. Väčšinou majú zabudovanú funkciu zvýraznenia basov (BASS-BOOST) a obsahujú dolnofrekvečný (low-pass) filter. Typickým príkladom je zosilňovač pracujúci v triede D – požaduje pomerne málo prúdu, produkuje málo tepla a je oveľa efektívnejší ako konvenčné zosilňovače. Taktiež môžete použiť 2-kanálový zosilňovač pre napájanie dvoch subwoofrov alebo premostiť kanály do mostíka a napájať jeden subwoofer. Podobne môže byť premostený 4-kanálový zosilňovač na dva kanály, ktoré môžu byť použité na napájanie dvoch subwoofrov. Pri napájaní subwoofra je zvyčajne potrebný oveľa väčší výkon, pretože treba „hýbať“ oveľa väčším objemom vzduchu. Zabudnite na to, že 75-wattovým zosilňovačom poženiete subwoofer. Ďalším faktorom pri zosilňovačoch je ich stabilita pri záťažiach s nízkou impedanciou (barbarsky odporom). Niekedy môžete zapojiť viacero subwoofrov na jeden kanál. Zosilňovač však bude musieť pracovať oveľa ťažšie, aby dokázal skontrolovať takúto záťaž. Väčšina zosilňovačov je schopná pracovať aj pri záťaži dva ohmy a niekedy aj menej. Reproduktory do auta majú odpor zvyčajne 4 ohmy. Pre vyššie frekvencie ako stredy a výšky zvyčajne postačuje 25 až 50 wattov na kanál, aj keď viac wattov neublíži – závisí to, samozrejme, od výkonnostných požiadaviek použitých meničov. Pre napájanie širokopásmových reproduktorov môžete použiť 2- alebo 4-kanálový zosilňovač (podľa počtu reproduktorov). Ubezpečte sa, že zosilňovače obsahujú hornofrekvenčný (high-pass) filter. Na trhu existujú aj 4-, 5- a 6-kanálové zosilňovače, na ktoré môžete napojiť všetky reproduktory. 4-kanálové sa zvyknú použiť (okrem klasického „čo kanál, to reprák“) na zapojenie dvoch celopásmových reproduktorov (2-kanály) a dva premostené kanály na pohon subwoofra. Pri päť- a šesťkanálových zosilňovačoch je opäť viacero možností zapojenia.
Zdroj

Zabudovaný zdroj v zosilňovači konvertuje jednosmerné napätie v aute 12 V na vyššie napätie. Ako to robí, býva obyčajne výrobným tajomstvom výrobcov zosilňovačov. Používajú sa však dva druhy zdrojov – regulovaný a neregulovaný. Regulovaný produkuje rovnaký výkon bez ohľadu na to, či elektrický systém auta stíha dodávať dostatok energie. V takomto prípade vám čiastočne môže pomôcť kondenzátor. Zosilňovač tak vie dodať konštantnú energiu, aj keď vstupné napätie krátkodobo klesne pod 12 V. Na druhej strane nevyprodukuje väčší výkon, aj keď napätie bude vyššie ako 12 V. Výstupné napätie neregulovaného zdroja priamo závisí od vstupného napätia. To spôsobuje výkyvy vo výkone podľa výkyvov v elektrickom systéme auta. Preto odporúčam zadovážiť si zosilňovač s regulovaným zdrojom. Ak však už máte kapacitor alebo iné regulačné zariadenie (napr. Accumatch), môžete smelo kúpiť aj zosilňovač s neregulovaným zdrojom. Niektoré lacné zosilňovače používajú neregulovaný zdroj, avšak nemajú výhody, ktoré tieto zdroje prinášajú. Jedným zo spôsobov, či zosilňovač má alebo nemá regulovaný zdroj, je pozrieť si jeho špecifikáciu pre 12 V a 14,4 V výstup. Ak je výkon rovnaký, ide pravdepodobne o regulovaný zdroj.
Tri-Mode
Niektoré zosilňovače môžu hrať v tzv. „tri-mode“ režime. Tento mód používa dva výstupné kanály na pohon dvoch reproduktorov a jedného subwoofra. Subwoofer dostáva energiu z oboch kanálov, čo je veľmi efektívny spôsob, ako využiť zosilňovač. Potrebujete na to špeciálnu výhybku, aby ste oddelili dve spektrá frekvencií. Výhybky by mali mať zároveň možnosť nastaviť úroveň jednotlivých pásiem. Tento spôsob je vhodným riešením, ak chcete ušetriť peniaze, aj keď je na druhej strane niekedy veľmi ťažké zladiť úrovne pre vysoké a nízke frekvenčné pásmo.
THD (Total Harmonic Distortion)
Celkové harmonické skreslenie je jedným z dôležitých parametrov. V praxi si ho všimnete napríklad v podobe „45 W x 2 @ 0,01 % THD“. Tento zápis znamená, že výstupný výkon je 45 wattov na každý kanál a celkové skreslenie nepresiahne 0,01 %.
abudované výhybky
Použite ich, ak chcete zosilniť iba určité frekvenčné pásmo, alebo ak chcete zosilňovač použiť iba na subwoofer alebo iný konkrétny reproduktor. S použitím zabudovanej výhybky ušetríte na kúpe externých výhybiek. Na trhu je množstvo viackanálových zosilňovačov so zabudovanými výhybkami. Môžete ich použiť namiesto viacerých zosilňovačov a externých výhybiek. Stoja síce viac, ale je to stále menej, ako keby ste komponenty nakupovali osobitne.
Vstupná citlivosť

Zosilňovač zoberie signál na vstupe a zosilní ho. To, o koľko ho zosilní, závisí od vstupnej citlivosti a maximálneho výkonu na výstupe zosilňovača. Aj keď budete mať najvyššiu vstupnú citlivosť, zo zosilňovača viac než jeho maximum nedostanete. Jednoducho sa dostane na svoju najvyššiu úroveň len s menším vstupným napätím. Skutočnosť, prečo sú autorádiá so 4-voltovým výstupom lepšie, dokazuje aj nasledujúci príklad. Predstavte si dve autorádiá. Model A má 1 V signálový výstup a model B má maximálny 4 V výstup. Tieto autorádia napojíme na 25-wattový zosilňovač, ktorý produkuje 10 voltov. Výkon = Napätie2/Rezistancia = 102/4 = 25 wattov. Aby sme dostali maximum z autorádia A, potrebujeme 10-krát zosilniť signál (10 V na 1 V, 10/1=10). Ďalej povedzme, že 0,1 voltu je šum v signáli. S naším 10-násobným zosilnením, bude šum 1 volt. Pozrime sa na autorádio B. Povedzme, že výstup bude len 2,5 V. Šum po zosilnení bude potom len 0,25 voltu. To je štyrikrát menej šumu ako pri autorádiu A. Preto je lepšie mať autorádio so 4 V výstupom, pretože sa zosilní menej šumu. Pozrime sa na to aj takto: povedzme, že vstupnú citlivosť necháme na zosilnenie 10 a použijeme autorádio B so 4 V výstupom. Ak neberieme do úvahy skreslenie na vstupnom stupni, zosilňovač sa bude snažiť mať na výstupe 40 voltov (10 x 4), čo je 400 wattov! Samozrejme, toto už zosilňovač nedokáže – dosiahne iba svoj 25-wattový limit. Preto nastavte citlivosť na zosilňovači na najmenšiu hodnotu. Zapnite autorádio na najnižšiu hlasitosť a postupne ju zvyšujte, až kým nebudete počuť skreslenie. Niektoré autorádiá vám dokonca umožnia ísť až na maximum bez skreslenia. Keď máte nastavené maximum na autorádiu s čistým signálom bez skreslenia, zvyšujte citlivosť na zosilňovači, až kým nebudete počuť skreslenie. Až vtedy máte správne nastavený zosilňovač.
Triedy elektronických zosilňovačov
Trieda A – v tejto triede sa efektívnosť neberie do úvahy, zosilňovače sú totiž veľmi neefektívne. Veľa malých lineárnych zosilňovačov patrí do tejto triedy – znamená to, že výstupné zariadenia majú vysokú spotrebu. V automobile takýto zosilňovač nájdete hádam len na zosilnenie signálu do slúchadiel alebo pri ultimatívnych riešeniach.
Trieda B – V triede B sú to dve výstupné zariadenia. Každé z nich zosilňuje polovicu vstupného signálu.
Trieda AB – je kompromis medzi triedou A a B. Táto trieda zosilňovačov je veľmi efektívna, zlepšuje výstupnú linearitu a zvyčajne je použitá v malých stereo vežiach, telefónoch a TV vysielačoch.
Trieda C – býva rozšírená medzi vysokofrekvenčnými zosilňovačmi. Linearita tejto triedy nie je veľmi dobrá, čo však väčšinou nebýva až tak dôležité, pretože sa C-čko zvykne používať na zosilnenie jednej frekvencie. Efektívnosť je oveľa vyššia ako u tried A, B a AB.
Trieda D – Pre túto triedu zosilňovačov je charakteristická vysoká účinnosť (viac ako 90 %). Zvyčajne sa používala pulzná modulácia, v súčasnosti ale aj iné digitálne technológie ako napríklad Delta-sigma modulácia, ktorou sa dosahuje vyššia kvalita. Spočiatku sa táto trieda používala iba na zosilnenie signálu do subwoofrov, keďže vznikal problém s obmedzením zosilneného frekvenčného spektra a vysokým skreslením. Pri použití kvalitných polovodičov sa táto trieda dnes používa aj na zosilnenie celého spektra s odstupom signál/šum, porovnateľným s lineárnymi zosilňovačmi.
Iné triedyExistuje aj niekoľko ďalších tried. Väčšinou ide o modifikáciu alebo kombináciu predošlých tried. Existuje napríklad trieda H alebo I, ktoré sa vyskytujú vo vysokovýkonných aplikáciách.
Aký výkon zosilňovača je pre vás ten pravý?
Výkon zosilňovača zvoľte podľa špecifikácie nainštalovaných reproduktorov. Ubezpečte sa, že porovnávate RMS výkon. A pamätajte, že je lepšie mať výkonnejší zosilňovač ako výkon reproduktorov. Aj keď máte 1000- wattový reproduktor, 800 wattový zosilňovač celkom určite odvedie dobrú prácu. Nemusíte sa hneď hnať za 2000-wattovým zosilňovačom. Kúpiť lacnejší zosilňovač vám peniaze neušetrí, ale ešte vám pridá na frustrácii z nekvalitného zvuku. Dobrý zvuk potrebuje energiu a energia stojí peniaze. Viac energie = viac peňazí. Takže, pripravte si peňaženky!

Galéria

Použité produkty

Pozrite si podobné články, v kategóriách:

O autohifi vieme toho naozaj veľa, každý deň prejde našou montážnou dielňou pár áut a každá je iné, jedinečné – tak ako ich majiteľ. Zo skúseností vieme urobiť pre výsledok maximum a sme hrdí na to, že sa naši klienti pravidelne vracajú. Od roku 2004 píšeme blog o našich montážach a radi napíšeme článok aj o vašom aute – privezte ho a my vás presvedčíme!

Andrej Siváček, majiteľ Audiotuning

Napíšte nám…

Otázka

4 + 10 =

Autofólie – Carwrap – Ochranné fólie

Predaj a montáž: autofólií, ochranných fólií, okenných fólií, CarWrap fólií, karbónových fólií, bezpečnostných folií, dekoračných folií a leštenie svetiel.

U nás získate skvelý vzhľad aj zvuk. Nebojíme sa zložitosti, sme profesionáli a kvalita je pre nás základná veličina, ktorú predčí len spokojnosť zákazníka.

Z nášho blogu