Položky 0

Srdečné záležitosti

Inžiniering
Audison TH Due     Nie je práve jednoduché zostať pri popise technickej stránky TH triezvo vecný. Musí to ale byť.
Po veľa rokov vyzrievali vo firme Elettromedia mnoho nápadov, technológií a variant zapojenia, vďaka ním sa zosilňovače neustále zlepšovali. Pre nové zosilňovače Thesis boli vybrané, optimalizované a zjednotené tie najlepšie z nich. Koncové stupne Thesis využívajú výhod analógovej zosilňovacej techniky a spojujú ju s digitálnou technikou všade tam, kde ide o reguláciu. Zachovaná zostala permanentná starostlivosť o spotrebu prúdu a výkonu.

     Doménou digitálnej technológie je predovšetkým vysoko komfortná kontrola zosilňovača a možnosť nastavenia vstupnej citlivosti a prevádzkového režimu v reálnom čase, zistenie prevádzkovej teploty, nastavenie hlasitosti, výstupov predzosilňovača, to všetko v prípade potreby i pomocou PC, čo dovoľuje vytvoriť veľmi elegantnú „sieť Thesis“, ako sme si ju sami pokrstili. Software je rýchlo nainštalovaný, prehľadný a pre skúseného užívateľa alebo odborníka v dielni intuitívny. Mať pritom po ruke počítač nie je nutné, lebo všetko sa dá ovládať i pomocou štyroch tlačidiel na samotnom prístroji. Veľmi sa osvedčilo taktiež diaľkové ovládanie, pomocou ktorého sme si v priebehu testu mohli vyskúšať rôzne konfigurácie, bez toho aby sme museli vstať, čo je pre porovnanie rôznych variant ideálne.

Analýza
     V laboratóriu sme si museli zas raz urobiť trochu pohodlia, pretože podľa dátového listu bolo zrejmé, že v ňom nejaký čas strávime. Bolo nakoniec treba potrebné premerať každý režim zvlášť a zistiť jeho zvláštnosti. Začneme klasickým režimom A/B. Tu sme u TH Due namerali pozoruhodné hodnoty výkonu 2×380 wattov pri nízkom skreslení. Druhý preset, ktorý sme vyskúšali, bol High Current Modus. Priame porovnanie s výsledkami nameranými v móde Class A/B síce mnoho zmien neukázalo, ale zosilňovač je teraz oficiálne schopný i jednoohmovej záťaže, ktorú sme taktiež ihneď vyskúšali a dosiahli takto takmer jedného a pol kilowattu. Povesiť na takýto zosilňovač jednoohmový woofer je nám síce akosi proti srsti, ale v prípade potreby by to zvládol. A konečne v triede A sme sa podľa očakávania dočkali najnižšieho výkonu na úrovni 80 wattov, dajú sa tu však – s odhliadnutím od veľmi hlasitého počúvania – očakávať výrazne rozdiely v kvalite zvuku. O tom ale neskôr.

Audison TH Due     Činitele tlmenia sú samozrejme závisle na zvolenom prevádzkovom režime, bez ohľadu na to sa však pohybujú na vysokej (A) až veľmi vysokej (A/B) úrovni. Prepínanie medzi jednotlivými módmi sa mimochodom deje pomocou relé. Prezradzuje ho dôveru budiace cvaknutie, samotné relé však vidieť nie sú, pretože sa nachádzajú pod dcérinou obvodovou doskou. Mechanická cesta je sčasti nezbytne nutná, mód High Current napr. využíva celkom iných transformátorových výstupov, čo sa dá realizovať len týmto spôsobom. Hneď vedľa zmienenej dcérinej dosky sa nachádza slot, v ktorom je uchytená doska s frekvenčnou výhybkou. Súčasťou balenia je potom celá sada zásuvných modulov umožňujúcich dosiahnutiu účelných deliacich kmitočtov; pokiaľ by niekto vyžadoval nejaký celkom konkrétny, môže si takýto modul sám vytvoriť osadením príslušných odporov. Tie sa dajú kúpiť v obchodoch s elektronikou a nepredstavujú žiadnu závratnú investíciu, jedná sa o korunové položky. Highendovo uvažujúci kutil môže samozrejme experimentovať so súčiastkami rôznej kvality (v súčasnosti sú veľmi obľúbené odpory Mills, neexistujú však žiadne odpory vo veľkostiach odpovedajúcim hlbokým kmitočtom). Jednoduchý vzorec pre výpočet odpovedajúcej hodnoty odporu sa dá nájsť v priloženej príručke. Najprv sme boli trochu skeptický, že sa dá naozaj pomocou jednoduchého vzorčeka zistiť presný deliaci kmitočet, ale presvedčili sme sa, že výsledok praktických skúšok neskutočne presne zodpovedá vypočítanej hodnote. Pomocou (opäť čisto mechanického) prepínača sa dá nastaviť, ak chceme hornú, dolnú alebo pásmovú priepusť. A prečo vlastne bola zvolená takto komplikovaná cesta k vytvoreniu frekvenčnej výhybky? Dôvody sú čisto zvukovej povahy, lebo takto sa dalo dosiahnúť najkratších ciest signálu. A keď už analyzujeme vnútornosti Thesis: Všetko, čo tu vidíme, je mimo akúkoľvek pochybu vysoko kvalitné. Keď je ale na niečom napísane Thesis, je to samozrejmé. Nezvyklé, ale veľmi účelné je rozdelenie napájacieho zdroja. Úlohy sú tu striktne rozdelené, nízkoúrovňová sekcia je fyzicky oddelená od priestoru v ktorom prebieha finálne zosilnenie. To je síce drahé, snáď až márnotratné, ale u zosilňovača, ktorý si robí nárok byť najlepším, samozrejme správne riešenie.

Emócie
Audison TH Due     S radosťou opúšťame teóriu a chladnú reč čísiel, aby sme sa konečne mohli venovať tomu, na čo sme sa celú dobu najviac tešili: počúvaniu hudby. Zatiaľ čo sa zosilňovač zahrieva na prevádzkovú teplotu, my máme čas sa zásobiť kávou a niekoľkými starostlivo vybranými CD. Pieseň číslo jedna: Sometimes I Feel Like a Motherless Child z CD Mercedes Benz Passion. Krásne stvárnená scéna poteší vždy. TH Due poskytne dokonca informáciu o veľkosti priestoru. Chrámová loď, v ktorej sme sa ocitli, bola chladná a rozľahlá, presne ako to nahrávka chcela zachytiť. Saxofón ma toľko energie, až sa nám robí husia koža. Najskôr sme všetci na niekoľko minút zatajili dych. Nahrávka skončila, nikto nebol schopný slova, len uznané pokyvovanie hlavou svedčilo o tom, že v miestnosti sú živý ľudia. Na povzbudenie nálady sme pokračovali rockom, popom a metalovou hudbou. Čím ďalej sme počúvali, tím viacej sme boli presvedčený o kvalitách reprodukcie. Nálada v miestnosti sa z bodu mrazu dostala až k varu, necháme teda zosilňovač, nech z toho taktiež niečo má, a rozpálime ho rovnako – prepnutím do módu Class A. A náhle je tu celkom iný koncový stupeň. Rozhodne nie horší. Zvukový obraz sa stáva romantickým, uvoľneným a – aby sme citovali istého váženého kolegu z našej sesterskej redakcie – smotanovým. V tomto režime strácajú vokály všetku tvrdosť, zostávajú ale jasne definované. Tento popis však nemá v žiadnom prípade vzbudiť dojem, že Thesis je nejaká mäkkotina, lebo dôraz v stredných basoch zostal zachovaný, len je všetko reprodukované suverénnejšie a s obľúbeným audisonovským nádychom. Príklad: Tell the Truth od Tinsleyho Ellise z excelentného CD Gibson Hot Tones začína typickým soundom ES-435 a okamžite vytvára živú atmosféru. Prepíname mód a čo sa stane? Class A ako by hrebeňovým filtrom odmazal všetky nepríjemné horné vlny a postaral sa o ešte príjemnejšie, uvoľnenejšie počúvanie – takto sa prepína z režimu pre zábavu na režim pre dlhé počúvanie. Len sa treba obrniť istou dávkou trpezlivosti, lebo ten pravý zážitok príde až po úplnom dosiahnutiu prevádzkovej teploty a pracovného bodu. Okrem toho by sme sa pre konkrétny mód mali rozhodovať taktiež v závislosti na pripojených reproduktoroch. So skôr mäkko hrajúcimi výškovými reproduktormi by toho dobrého mohlo byť až príliš, zatiaľ čo jemne rozlišujúce tweetery, rozhadzujúce detaily plnými hrsťami, môžu z prečisťujúceho účinku tohoto módu profitovať.

Záver
     U Audison Thesis TH Due sme si obľúbili najmä prevádzkový režim Class A pre jeho zvukovú prítulnosť. Bez ohľadu na to sa však jedná o zosilňovač s najmodernejšou technikou a pre Audison typickým feelingom, ktorý si jeho výrobca zaslúžil dlhými rokmi tvrdej práce.

AUDISON BIT ONE

Audison Bit One
     Obohatením nielen tohto vrcholného predstaviteľa zosilňovacej techniky je signálový procesor Audison Bit One. Dostalo sa nám exkluzívnej príležitosti zaexperimentovať si s ním a boli sme nadšený. Vývojári mysleli do posledného detailu úplne na všetko. Konfigurácia je samozrejmé najjednoduchšia, pokiaľ sa aparatúra skladá z komponentov Thesis, ale funguje i univerzálne. Potlačenie skreslenia u OEM, úprava spozdenia, aktívne výhybky a grafický ekvalizér predstavujú len výber toho najzákladnejšieho. Dôkladný test by presiahol rámec tohto článku. Sľubujeme ale, že v niektorom z budúcich čísiel dostanete celý test tohto zázraku digitálneho spracovania audiosignálu. O náš prvý dojem sme sa ale chceli podeliť už teraz: Tento prístroj je úplná senzácia!

Audison TH Due
Frekvenčné krivky výhybky osadené 20 kiloohmami. Vypočítanej hodnoty 250Hz je presne dosiahnuto

Audison TH Due
Pri jednom ohme má krivka veľmi netypický priebeh, ale končí až nad 745W.

Audison TH Due - Referenčný zvuk

Audison Thesis TH Due
Zvuk 40% 1.1
Basový základ 8% 1.0
Neutralita 8% 1.5
Transparentnosť 8% 1.0
Čistota 8% 1.0
Dynamika 8% 1.0
Laborátorium 35% 1.1
Výkon 20% 1.0
Činiteľ tlmenia 5% 1.0
Odstup signál/šum 5% 1.5
Činiteľ harm. skresl. 5% 1.5
Prax 25% 1.2
Výbava 15% 1.5
Elektronika 5% 0.5
Mechanika 5% 1.5
     
Technické údaje
Kanály   2
Výkon pri 4Ω (x2) 308 (Trieda A 74W)
Výkon pri 2Ω (x2)    525
Výkon pri 1Ω (x2) 745 (High Current)
Výkon W pri 1Ω (x1)  
Výkon W pri 2Ω (x1) 1420 (High Curent)
Výkon W pri 4Ω (x1)   989
Citlivosť max. mV   325
Citlivosť min. V   4.8
THD+N (<22kHz) 5W   0.018
THD+N (<22kHz) polovičné zaťaženie 0.037
Odstup signál/šum dB(A)   83
Činiteľ tlmenia 20 Hz   296
Činiteľ tlmenia 80 Hz    298
Činiteľ tlmenia 400 Hz   298
Činiteľ tlmenia 1 kHz   319
Činiteľ tlmenia 8 kHz   277
Činiteľ tlmenia 16 kHz   207
     
Výbava
Dolná priepusť 18 – 7500Hz (32 krokov)
Horná priepusť 18 – 7500Hz (32 krokov)
Pásmova priepusť 18 – 7500Hz (32 krokov)
Zosilnenie basov   nie
Subsonický filter   cez HP
Prepínač fázy   nie
Vysokoúrovňové vstupy   nie
Oddelené ovl. hlasitosti   áno
Cinch výstupy   áno
Rozmery 510x259x67
Ostatné   AC-Net
     
Hodnotenie    
Cena: 2.440,- €
Zvuk 40% 1.1
Laborátorium 35% 1.1
Prax 25% 1.2
     
Absolútna špičková trieda
1,1
Cena/výkon: veľmi dobrý
„Technicky perfektný a ku zvuku
nie je čo dodať  – Thesis TH Due
je majstrovské dielo!“


Súvisiace produkty

Galéria

Použité produkty

Pozrite si podobné články, v kategóriách:

O autohifi vieme toho naozaj veľa, každý deň prejde našou montážnou dielňou pár áut a každá je iné, jedinečné – tak ako ich majiteľ. Zo skúseností vieme urobiť pre výsledok maximum a sme hrdí na to, že sa naši klienti pravidelne vracajú. Od roku 2004 píšeme blog o našich montážach a radi napíšeme článok aj o vašom aute – privezte ho a my vás presvedčíme!

Andrej Siváček, majiteľ Audiotuning

Napíšte nám…

Otázka

4 + 5 =

Autofólie – Carwrap – Ochranné fólie

Predaj a montáž: autofólií, ochranných fólií, okenných fólií, CarWrap fólií, karbónových fólií, bezpečnostných folií, dekoračných folií a leštenie svetiel.

U nás získate skvelý vzhľad aj zvuk. Nebojíme sa zložitosti, sme profesionáli a kvalita je pre nás základná veličina, ktorú predčí len spokojnosť zákazníka.

Z nášho blogu